Nebulization

เครื่องพ่นยา ขยายหลอดลม


IH25/1

เครื่องพ่นยา

• ขนาดตัวเครื่อง 16.6 x 14.1 x 14.8 ซม. • น้ำหนัก 1.4 กก. • แรงดัง 1 บาร์ • ปริมาณการบรรจุยาพ่น สูงสุด 8 ml. • มีพร้อมทั้งหน้ากากสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ • ใช้ไฟบ้าน • พร้อมกระเป๋าหิ้ว

BEURER

IH40

เครื่องพ่นยา

• ขนาดตัวเครื่อง 16.6 x 14.1 x 14.8 ซม. • น้ำหนัก 1.4 กก. • แรงดัง 1 บาร์ • ปริมาณการบรรจุยาพ่น สูงสุด 8 ml. • มีพร้อมทั้งหน้ากากสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ • ใช้ไฟบ้าน • พร้อมกระเป๋าหิ้ว

BEURER

IH50

เครื่องพ่นยา

เครื่องพ่นละอองยาสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคทางเดินหายใจ ทำความสะอาดง่าย พ่นละอองยาประมาณ 0.25 ml. ต่อนาที ปริมาณยาที่บรรจุได้มากสูงสุด 8 ml. ความถี่ของการสั่นของเครื่อง 100 kHz

BEURER