Heart Rate Monitors

เครื่องจับอัตราการเต้นของหัวใจ


PM18

เครื่องจับการเต้นหัวใจ

• สำหรับการตรวจสอบการเคลื่อนไหวแบบวันต่อวัน • กันน้ำ (50 เมตร) • แสดงวันที่และเวลา

BEURER

PM60

เครื่องจับการเต้นหัวใจ

• รูปแบบที่ทันสมัยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิง และคุณผู้ชาย • ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬา • กันน้ำลึก 30 เมตร

BEURER

PM65

เครื่องจับการเต้นหัวใจ

• รูปแบบที่ทันสมัยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิง และคุณผู้ชาย • ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬา

BEURER