Body Temperature

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย


FT09

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• เครื่องวัดอุณหภูมดิจิตอล • ไม่มีส่วนผสมของแก้ว และสารปรอท • ความแม่นยำสูง +/- 0,1 °C • กันน้ำ

BEURER

FT55

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• ความแม่นยำ +/- 0.1°C และ 34°C - 42°C • แสดงค่าได้ทั้ง °C และ °F • บันทึกค่าได้ 9 ครั้ง

BEURER

FT65

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• ความแม่นยำ +/- 0.1°C และ 34°C - 42°C • แสดงค่าได้ทั้ง °C และ °F • บันทึกค่าได้ 10 ครั้ง พร้อมวันที่และเวลา

BEURER

FT70

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• หน้าจอขนาดใหญ่ อ่านค่าได้สะดวก • แสดงค่าได้ทั้ง °C และ °F • บันทึกค่าได้ 10 ครั้ง พร้อมวันที่และเวลา

BEURER

FT78

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• มีเสียงเตือนเมื่อนอุณหภูมิสูง • แสดงค่าได้ทั้ง °C และ °F • บันทึกค่าได้ 9 ครั้ง พร้อมวันที่และเวลา

BEURER

FT90

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• สะดวก รวดเร็ว • แสดงค่าได้ทั้ง °C และ °F • บันทึกค่าได้ 60 ค่า

BEURER