Body Temperature

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย


SFT65

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• วัดได้ทั้ง หู หน้าผาก อุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ และของเหลว • บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า • พร้อมวันที่และเวลา

SANITAS