Baby Body Temperature

เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับลูกน้อย


JFT90

เครื่องวัดอุณหภูมิ

• ไม่สัมผัสผิวหนัง ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย • มีเสียงเตือนเมื่อมีไข้ • แสดงผลทั้งตัวเลข และสัญลักษณ์

BEURER